Słowa

Słowa, słowa płyną
Przez twą krainę jasności,
Słowa czułe i miłe,
Słowa pełne miłości,
Słowa zamykające bólu
Wielkiego cierpienie,
Słowa na święta, na co dzień,
Na Boże Narodzenie,
Słowa podyktowane Sercem
I słowa z pożądania.
Żyjemy w wielkim świecie
Przez słowa, 
KREOWANIA.
Gdy wyrażają myśli,
Co z Serca twego płyną,
Wtedy jasność gości
Nad twego życia krainą.
Gdy ze spekulacji umysłu ,
Z pożądania poczęte,
Wiodą przez ból i cierpienie
Dla wielu niepojęte.

Czy potrzebujemy słów
Dla wyrażenia Miłości,
Dla wyrażenia błogości,
Która w Sercu gości?

Słowa są zbędne,
Gdy Miłości doświadczamy,
Gdy w szczęśliwości serca,
Błogie piękno odczuwamy.

Tam, gdzie Serce otwarte
Na odczuwanie Miłości,
Cisza, radość i piękno
Zamiast słów ,
W naszej rzeczywistości gości.

Teresa Maria Zalewska
"Poeci naszych czasów"
DSP Chicago 2006

Słowo, to myśl przyobleczona w energię uruchamiającą działanie, to ziarno twórczego samowyrażenia.
Jeśli narodzinom myśli towarzyszyło własne doświadczenie, to ziarno jest wypełnione mocą transformowania rzeczywistości. Jeśli myśl jest wyrazem intelektualnych rozważań, choćby najbardziej pobożnych, słowo idące za nią jest puste.

Puste słowa nie mają zdolności przeobrażania rzeczywistości, czyli podstawowego warunku rozwoju. Służą najczęściej sprytnej manipulacji, której zasięg jest uzależniony od zachłanności na puste słowa jego odbiorców. Puste słowa są piękne, okrągłe, wiele obiecują i zazwyczaj utwierdzają w przekonaniu o braku konieczności własnego wysiłku na rzecz zmiany, utwierdzają odbiorcę w przekonaniu, że już jest wielki, w związku z czym, jego wysiłek na rzecz rozwoju jest zbędny. Pragnienie znalezienia siebie w innym, bardziej oczekiwanym przez istotę miejscu rozwoju, sprawia, że podatność na manipulację jest ogromna. Problem w tym, że wyobrażenie, nijak ma się do realiów, co po pewnym czasie ujawnia się pod postacią niechcianych doświadczeń. Niektórzy jednak dalej tkwią w swoistej formie pięknego zaprzeczenia wybudowanego na bazie sprytnej manipulacji, manipulacji obliczonej na zdobycie "rzędu dusz" dla własnych celów przez... manipulującego. Ten etap rozwoju, zwany z racji braku ufności do własnego doświadczenia - zaprzeczeniem, trwa różnie długo. Czasami, do końca życia danej istoty.
Rozwój wiąże się zawsze z rozpadem starych struktur myślowych, transformacją przekonań, a to z kolei niesie wielką różnorodność stanów odczuciwych, również tych mało pożądanych.

Bazą dla wszelkiego życia jest Boska Energia, ale to co człowiek urzeczywistnia zależy od jego postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Rozwój, to dynamiczny proces, w którym jedynym pewnikiem jest świadoma lub nieświadoma zmiana. Świadomy człowiek ma kontrolę nad procesem w zakresie zawartości własnego umysłu bądź umiejętności zarządzania emocjonalnym poziomem siebie samego! 
Nasze rozumienie, postrzeganie i twórcze samowyrażanie są skutkiem tego procesu.

Kto i dlaczego manipuluje przez "puste słowa"? 
Z mojej perspektywy żądni chwały i poklasku ludzie. 
Ludzie, którzy mają niską samoocenę i niezbyt bogatą wiedzę płynącą z doświadczenia, ale wielki apetyt na zaszczyty, pochwały i władzę.

Niska samoocena, to choroba ludzkości. Opiera się na postrzeganiu zmysłowym, gdzie identyfikacja tożsamości każe wierzyć w odrębność człowieka od człowieka, człowieka od wszystkiego, co jest. Ale preferowane w tym modelu społecznego funkcjonowania spektrum postrzegania, to jedynie zmysły, które stanowią nieznaczny aspekt ludzkiej istoty. Uparte zawieszanie się na informacji płynącej z ograniczonego spektrum postrzegania, pociąga konsekwencje, często niosące traumę dla życia jednostki jak i całej społeczności.

Niską samoocenę uzdrawia miłość i wiedza o tym, kim w swej naturze Jest każdy z nas. Bez świadomego rozwoju obliczonego na własną transformację, a nie zmianę otoczenia, proces przebiega bardzo wolno.

Szacunek do siebie, do tego za kogo się uważamy na danym etapie rozwoju, zintegrowany z wiedzą o swej Pierwotnej Boskiej Naturze, są nośnikiem spokoju, warunku harmonijnego wzrastania. Niska samoocena rozpuszcza się w oceanie wiedzy o swej Naturze, miłość do siebie udaremnia próby manipulowania naszym życiem komukolwiek, a wyborom opartym na prawdzie, towarzyszy poczucie harmonii i piękna, wdzięczności i serdeczności w relacjach z innymi.

Komu zależy na utrzymaniu niskiej samooceny?
Tym, którzy czerpią z tego zysk.
Co jest zyskiem w rozumienia człowieka na obecnym etapie jego rozwoju: wiedza, która inspiruje i motywuje do realnego rozwoju własnego, wzrostu poziomu wibracji i zmiany perspektyw postrzegania i doświadczania czy miraże dobrobytu, bądź "duchowego dobrostanu" roztaczane przez żądne władzy, chwały i zaszczytów, ego?

Wczoraj odwiedził mnie jeden z uczestników warsztatów prowadzonych przez Centrum OBK Vega w latach 2003-2009. Pragnął podzielić się z nami swoimi sukcesami we własnym wzrastaniu na polu zawodowym, ale moją uwagę przykuła historia, która wydarzyła się kilka dni temu. 
Późnym wieczorem, a właściwie nocą do bramy jego posesji zadzwonił dzwonek. Skonsternowany wizytą o tak późnej porze wyszedł przed dom i zobaczył młodego człowieka ubranego jedynie w bluzę z kapturem. Tego dnia temperatura na termometrze pokazywała cyfry poniżej zera. Młody człowiek od którego poczuł zapach alkoholu z błaganiem na ustach i w oczach prosił o pomoc, o wpuszczenie go do domu i ogrzanie. Mój przyjaciel był tak zdumiony niecodzienną prośbą i sytuacją, że nie wiedział, co ma zrobić. Poszedł do domu i zadzwonił na alarmowy numer z prośbą o poddanie pomysłu. Szybko wyciągnął coś do spożycia i wrócił do bramy. Chłopak w międzyczasie stracił przytomność. Próby ogrzania jego ciała nie przywróciły przytomności, ale na szczęście szybko pojawiła się straż miejska i karetka pogotowia. Młody człowiek przeżył. 
Dzięki miłości i wrażliwości ludzkiego serca mojego przyjaciela.
Jak dowiedział się mój przyjaciel, chłopak został wyrzucony przed świętami z domu. 
Był prawdopodobnie uzależniony od alkoholu, może innych substancji, a takie istoty często trafiają na ulicę, jeśli nie potrafią sobie same poradzić z problemem.
Pytanie: dlaczego żąda się od dzieci i młodych ludzi dojrzałości do podejmowania trudnych decyzji?
Skąd mają młodzi ludzie czerpać wzorce zachowań, które umożliwią budowanie harmonijnego doświadczenia życiowego?
Czemu system edukacji w ramach kształcenia osobowości, wzbudza więcej lęku, niepokoju, niż motywacji do samodzielnego zgłębiania wiedzy o ludzkiej naturze?
Dlaczego tylu młodych ludzi staje się ofiarami uzależnienia?
Gdzie jest ludzkie kochające, wspierające, wrażliwe serce?
Warto zastanowić się nad własnym rozwojem i tym, co realnie potrzebuje człowiek do codziennego funkcjonowania. Każdy z nas może podzielić los człowieka pilnie potrzebującego wrażliwości bliźniego.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

https://www.obkvega.com/pl/blog/item/498-rozwoj-cccxciv.html

Views: 11

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service