Każda istota jest twórcą.
Każda tworzy... świadomie lub nieświadomie.
Każdy wybór określa miejsce na drodze rozwoju świadomości. Każdy wybór niesie konsekwencje dla danej istoty i świata, w którym współtworzy z innymi.
Tylko najwyższy wybór służy wszystkim.
Najwyższy wybór płynie z otwartego na Miłość serca.

Bez względu na chęci, pobożne życzenia czy wyobrażenia, skutki własnych wyborów ponosi każdy.
Ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, skutki wyborów jednej istoty mają wpływ na życie wszystkich.

Wybór jest zawsze zintegrowany z odpowiedzialnością za to, co wybieramy.

Jeśli Twój wybór płynie z poziomu otwartego na Miłość serca, skutkiem jego jest rozwój, bez względu na emocjonalne zawirowania związane z uwalnianiem blokad z emocjonalnego poziomu życia.

Wybory pomijające mądrość serca niosą wiele bólu emocjonalnego, a wiedza płynąca z takich doświadczeń, jest często odrzucana.
W rezultacie stagnujemy w rozwoju.

Umysł zintegrowany z sercem, albo logika z intuicją, są źródłem najlepszych wyborów, biorąc pod uwagę nasz rozwój. Wnioski płynące z doświadczenia, stanowią cenną wiedzę o nas samych i poszerzają ogląd rzeczywistości.

Jeśli Twój wybór rani drugiego człowieka, jego źródło znajduje się poza zasięgiem serca, albo dana istota posiada wiele blokad na emocjonalnym poziomie życia, które należy uwolnić. Jeśli emanujemy Miłością, w naturalny sposób wspieramy proces uzdrowienia. Należy pamiętać, że samo uzdrowienie wiąże się z zakończeniem na danym poziomie lekcji, których celem było ukształtowanie doskonalszych cech wewnętrznych. Cechy te, to filtr przez który oglądamy rzeczywistość.

Jeśli nasze lekcje nie zostały zakończone, a choroba jest naszym, nauczycielem, przyjrzyjmy się naszym potrzebom, wyborom i na podstawie skutków, dotrzyjmy do przekonań, które hamują nasz rozwój.

Nasze stare przekonania są najczęściej hamulcem rozwoju. Jeśli nie obserwujesz siebie, skutków tego, co wybierasz, nie możesz ich zobaczyć. Jeśli nie jesteś ich świadom, nie możesz ich zmienić! Tym samym stagnujesz w rozwoju bez względu na to, jak długo i dużo działasz.

Tylko zmiana przekonań, zmieni Twoje doświadczenie życia. Nie manipulacja, nie ucieczka, ale wewnętrzna transformacja.

Jeśli wybierając, nie zwracasz uwagi na uczucia innych, zwróć uwagę na rozwój serca. Kluczy do rozwoju serca jest wiele.

Miłość kształtujesz sam. Miłość do siebie, to początek drogi do odczuwania i doświadczania Miłości Uniwersalnej.

Wielkie ego, jest przeszkodą do dalszego rozwoju, bowiem skupione na sobie, nie dostrzega tego, co dzieje się dookoła.

Ocena ludzi i sytuacji jest uwarunkowana u istoty o wielkim ego, brakiem Miłości do innych. Miłość do innych rozwijamy każdego dnia, poprzez myśli, słowa i czyny. Wybieramy dla innych to, co dla samych siebie. Tą samą miarą mierzymy wszystko!

Ufność w relacji partnerskiej daje możliwość swobodnego, pozbawionego lęku otwarcia na drugiego człowieka. Jest to podstawą do doświadczenia siebie na głębokim poziomie własnej istoty.

Wielkie ego udaremnia również możliwość stworzenia harmonijnej relacji partnerskiej. Układy tworzone przez takie istoty są krótkotrwałe i powierzchowne. Wiąże się to z nieumiejętnością istoty skoncentrowanej jedynie na sobie, utrzymania koncentracji na jednym wybranym partnerze. Uniemożliwia to ukształtowanie więzów budujących zaufanie w relacji.

Ludzie o wybujałym ego potrafią szybko nawiązywać relacje, ale z braku Miłości do drugiego człowieka, nie potrafią zbudować związku, który zaspokoiłby ich potrzeby wewnętrzne. Nawiązują ciągle nowe znajomości i rozpraszają energię, bez jakiegokolwiek głębszego sensu. Po pewnym czasie taki rodzaj funkcjonowania staje się nudny i uciążliwy, ponieważ ich poznanie nie sięga w głąb ich istoty. Jakość związku, a tym samym tego, czego człowiek doświadcza, zależy od poziomu energii, na którym buduje swoje doświadczenie. Ilość niekoniecznie przekłada się na jakość.

Kto inwestuje w rozwój sprawności, jego ciało jest piękne i giętkie. Kto inwestuje w rozwój intelektualny, buduje wielopoziomowy i wieloaspektowy świat wyobraźni. Uruchomienie działania na bazie bogactwa koncepcji, daje interesujące doświadczenie siebie i wszystkiego, co jest.
Kto skupia swoją energię psychiczną na rozwoju serca, najpierw zazwyczaj uzdrawia emocjonalny poziom życia, a potem tworzy świat zbudowany z odczuwania Miłości - ziemski raj.
Kto koncentruje się na Ciszy w sobie, ten stopniowo zanurza się w wielkim Oceanie Ducha i integruje z coraz subtelniejszymi jego składowymi. Rozpuszcza się w Energii.
Wybieramy zawsze. Nie zawsze świadomie.

Jeśli pragniesz poznawać siebie w głębokiej relacji, nie wybieraj partnera, który rozprasza energię na wielość. To uniemożliwia harmonijny rozwój przypisany wszelkim relacjom. Tylko relacje skupiające energię dają satysfakcję i spełnienie, jednak aby stworzyć taki związek, istoty muszą mieć otwarte serce w takim samym stopniu na siebie, jak i na potrzeby drugiego człowieka. W przeciwnym razie jedna ze stron, wcześniej czy później doświadczy dyskomfortu i zupełnie zbędnego cierpienia.

Człowiek o rozbudowanym ego, skupiony jedynie na sobie, nie zastanawia się, co czuje w związku z jego działaniami inny człowiek. Jeśli dotyczy to układu partnerskiego, najważniejsze jest to, co on czuje, czego potrzebuje. Jeśli partnerka sygnalizuje swoje potrzeby, związek się chwieje lub kończy. Za zaistniały rozpad obwinia partnerkę. Nie dostrzega problemu w sobie, swoich przekonaniach. Wymaga to bowiem otwartego na Miłość serca. Wielkie ego nie ma dostępu do własnego serca, stąd trudności, by odczuć ból, krzywdę partnerki.

W ciągu mej życiowej podróży obserwowałam interesujące zjawisko. Najgłębszą niechęć odczuwamy do wykonania działania, które może uzdrowić jakiś aspekt naszej istoty.

Nie myl egoizmu z Miłością Uniwersalną. Egoizm, to miłość do swego osobowego "ja". Budowanie miłości do siebie jako odrębnej istoty, zakłada, że po zaliczeniu tej lekcji, będziemy podążać w swym rozwoju dalej. Tymczasem osoby, które posiadają wybudowany poziom miłości do własnej "osoby", zatrzymują się na tym etapie i rozpraszają energię. Sposobów jest wiele: sława, pieniądze, władza... a za tym wszystkim postępuje destrukcja. Rozpraszanie energii sprzyja pomnażaniu bólu i cierpienia, które wlecze się za istotami posiadającymi wybujałe ego.

Do czego w ramach osobistego rozwoju służy etap rozwoju ego?

Ego jest narzędziem, z którym identyfikujemy swoją prawdziwą naturę. Dzięki temu narzędziu tworzymy nieskończoną liczbę kreacji i tym samym możliwości do poznawania swej wewnętrznej istoty na wielość sposobów. Na pewnym etapie rozwoju, dzięki podniesieniu poziomu wibracji osobistej, zaczynamy dostrzegać iluzoryczność tego, co tworzymy i coraz wyraźniej czym jest to, co tworzymy i kim jest sam twórca.
Ego zaczyna topnieć!
Reszta należy do rozwoju duchowego, który pieczętuje w doświadczeniu Prawdę o naszej wewnętrznej Naturze.

Miłość do siebie jako "ja osobowego", to baza do rozwoju Miłości do innych. Miłość Uniwersalna, to baza do poznania swej wewnętrznej natury.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Views: 6

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service