W jaki sposób odróżnić maskę "miłości", którą dla określonego celu zakłada osoba pragnąca uchodzić za kochającego człowieka, od Miłości?

Maska "Miłości" jest produktem wyobrażeń o miłości. Bez względu na cel, po pewnym czasie uwiera i musimy ją zdjąć ukazując swe prawdziwe oblicze. Koszty energetyczne podtrzymywania maski są ogromne.

Miłość jest potężną siłą integrującą wszystko i wszystkich. Największym ludzkim odkryciem jest odczucie jej potęgi we własnym sercu. Nie euforii, nie zauroczenia, ale rwącego nurtu Miłości.

Miłość nie jest dodatkiem do życiowego doświadczenia. Jest samym życiem, jego niebywale pięknym, twórczym wyrażeniem siebie na różnych poziomach życia, na wielość sposobów.

Trudno znaleźć jej czar w zaciśniętym przez ból i cierpienie sercu. Nie mniej głęboka potrzeba wyrażania Miłości, okazuje się być najlepszym sojusznikiem na drodze do uzdrowienia siebie i zmiany postrzegania rzeczywistości. W efekcie finalnym dotyczy również transformacji na poziomie kreatywności.

Jakie zagrożenia niesie rozwój technologiczny społeczeństwa ziemskiego nie uwzględniający potrzeby rozwoju serca?

Czy odczuwający Miłość człowiek wyprodukuje obarczoną toksycznymi środkami żywność?
Czy kochające serce będzie z premedytacją zatruwało środowisko życia wielu gatunków, a w konsekwencji i siebie samego?
Czy kochający nauczyciel wyszydza, ośmiesza bądź w jakikolwiek sposób dyskwalifikuje ucznia na podstawie własnego niedoskonałego osądu jego potencjału?

Czym wypełnisz czas między narodzinami i śmiercią.....?
Jaki świat pozostawisz w spuściźnie kolejnym pokoleniom...?

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Views: 18

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2020   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service