Kiedy patrzysz na niebo, widzisz gwiazdy takimi, jakimi były przed setkami, tysiącami i milionami lat świetlnych. Widzisz to, czego w rzeczywistości nie ma. Widzisz to, co było, przeszłość. Przeszłość, w której brałeś udział.

N.D.W. Tak, ale założmy że przeniósłbym się w to odległe miejsce o tyle lat świetlnych. Załóżmy, że miałbym taką mozliwość, możliwość znalezienia się tam w tej chwili, odległej dla mnie na Ziemi w czasie o setki lat świetlnych. Co bym wtedy zobaczył? Dwóch "mnie"? Chcesz powiedzieć, że widziałbym siebie istniejącego w dwóch miejscach naraz?

Kiedy patrzysz na niebo, widzisz gwiazdy takimi, jakimi były przed setkami, tysiącami i milionami lat świetlnych. Widzisz to, czego w rzeczywistości nie ma. Widzisz to, co było, przeszłość. Przeszłość, w której brałeś udział.

N.D.W. Tak, ale założmy że przeniósłbym się w to odległe miejsce o tyle lat świetlnych. Załóżmy, że miałbym taką mozliwość, możliwość znalezienia się tam w tej chwili, odległej dla mnie na Ziemi w czasie o setki lat świetlnych. Co bym wtedy zobaczył? Dwóch "mnie"? Chcesz powiedzieć, że widziałbym siebie istniejącego w dwóch miejscach naraz?

Oczywiście! Przekonałbyś się o tym, co bez przerwy ci tłumaczę - że czas nie istnieje i wcale nie "widzisz" przeszłości"! To wszystko dzieje się TERAZ!
Również w "obecnej chwili" żyjesz w przyszłości, jeśli przyłożyć do tego ziemską miarę. To odległość pomiędzy twymi poszczególnymi "Jaźniami" pozwala "ci" doświadczać odrębnych tożsamości i "chwile w czasie". 
Tak więc "przeszłość", która pamiętasz i przyszłość, którą ujrzysz, to "teraz", które zwyczajnie JEST.

Słuchaj dalej. Im większe oddalenie między twoją "Jaźnią", a fizycznym umiejscowieniem dowolnego zdarzenia, tym głębiej w "przeszłość" odsuwa się to zdarzenie. Oddal się o kilka lat świetlnych, a to, na co patrzysz, wydarzyło się naprawdę dawno, dawno temu. 
Ale to nie wydarzyło się "dawno temu". To tylko fizyczna odległość, stworzyła złudzenie "czasu" i umożlwiła twej "Jaźni" jednoczesne doświadczenie siebie "tu i teraz", jak i "tam i wtedy". Pewnego dnia pojmiesz, że to, co nazywacie czasem i przestrzenią, to jedno i to samo. 

Z pomocą wyobraźni możesz stworzyć wszystko, gdyż-zdradzę ci sekret - wyobraźnia działą w dwie strony. zegoś, co kiedyś było zdarzeniem, ale nawet ten obraz, ta wiązka energii, ulega twojej interpretacji. Zaangażowana jest w to twoja wyobraźnia. 
Z pomocą wyobraźni możesz stworzyć wszystko, gdyż -zdradzę ci sekret - wyobraźnia działą w dwie strony. 

Nie tylko interpretujesz energię, lecz także ją tworzysz. Wyobraźnia jest władzą umysłu, będącego jednym z trzech składników twojej istoty. Widzisz coś w wyobraźni i zaczyna to nabierać postaci fizycznej Im dłużej to sobie wyobrażasz (im więcej tych, którzy to sobie wyobrażają), tym bardziej namacalna ta postać, aż ta rosnąca energia, którą jej nadajecie wyrywa się na światło, rzutując obraz siebie na to, co zwiecie swoją rzeczywistością. "Widzicie" wtedy obraz i ponownie rozstrzgacie, czym dla was jest. Tak przebiega cykl. To właśnie stanowi Proces. 
TYM JESTEŚCIE. JESTEŚCIE Prcoesem.
TYM JEST BÓG. JEST Procesem. 
To miałem na myśli mówiąc, że jesteście Stwórcą i Stworzeniem. 
Zebrałem to wszystko dla was w tym dialogu. Dochodzimy do końca. Wyłożyłem wam prawa rządzące wszechświatem, tajniki życia.[.]
To Nowe Rozumienie możesz najlepiej wykorzystać będąc przyczyną sprawczą swego doświadczenia, a nie jego biernym odbiorcą. Wyposażony w wiedzę, możesz odmienić swoje życie i swój świat. 

Wiedz, że przez cały ten dialog przewijają się trzy zasadnicze mądrości:
1.Wszyscy stanowimy JEDNO.
2.Wszystkiegio jest dość.
3.Nie musicie nic robić.

Gdybyście zdecydowali, że "wszyscy stanowimy Jedno", przestalibyście się traktować nawzajem, jak czynicie to obecnie.
Gdybyście zadecydowali, że" wszystkiego jest dość", dzielilibyście się wszystkim, z każdym.
Gdybyście zdecydowali, że "nie musicie robić nic", zrezygnowalibyście z robienia jako środka na rozwiązywanie waszych problemów i przyjęli sposób bycia, który spowodowałby "zanik" waszego doświadczenia tych problemów i w ten sposób ustąpienie ich samych. To chyba najdonioślejsza spośród wszystkich prawd na waszym obecnym etapie ewolucji i zarazem właściwe zwieńczenie tego dialogu. 

Nie muszę nic mieć, nie muszę nic robić, nie muszę niczym być, tylko dokładnie tym, czym właśnie jestem.
Nie oznacza to , że należy wyeliminować ze swego życia "robienie" i "mienie".
Chodzi o to, że to, czego "robienia" czy "mienia" doświadczysz w swoim życiu, będzie płynęło z twojego "bycia" - a nie prowadziło do niego.
Kiedy wychodzisz z założenia, że jesteś "szczęściem", robisz pewne rzeczy dlatego, że jesteś szczęślwiy - inaczej, niż w ramach starego paradygmatu, gdzie robiłeś pewne rzeczy, które miałeś nadzieję, uczynią cię szczęślwym. 
Kiedy wychodzisz z założenia, że jesteś "mądrością", robisz pewne rzeczy, ponieważ jesteś mądry, a nie dlatego, że starasz się zyskać mądrość.
Kiedy wychodzisz z założenia, że jesteś "miłością", robisz pewne rzeczy, ponieważ jesteś miłością, nie dlatego, że chcesz zdobyć "miłość".
Wszystko się zmienia, wszsystko jest na odwrót, kiedy wychodzisz ze stanu "bycia", a nie próbujesz nim "być". 
"Robieniem" nie dojdziesz do "bycia". Obojętnie czy usiłujesz "być " mądry, szczęśliwy, miłością - czy Bogiem - nie osiągniesz tego "robienie". Lecz prawdą jest, że będziesz robił wspaniałe rzeczy , kiedy tam "dotrzesz".

Oto Boska Dychotomia: Aby "tam dojść" trzeba "tam być". 

Pamiętaj: zawsze jesteś z Bogiem, ponieważ jesteś z Boga. Taka jest prawda o twej istocie. Stanowimy całość. Teraz znasz całą prawdę. Tej prawdy łaknęła dusza. Weźcie więc i posilcie się nią. Tej radości spragniony był świat. Weźcie więc i gaście swe pragnienie. Czyńcie tak na pamiątkę Mnie.
Albowiem prawda jest ciałem, a radość krwią Boga, który jest miłością.
Prawda.
Radość.
Miłość.
Są one zamienne. Jedna prowadzi do drugiej. Kolejność jest bez znaczenia. Wszystkie wiodą do Mnie. Wszystkie są Mną. 
Kończę ten dialog. Zatoczyliśmy pełne koło, niczym samo życie. Otrzymaliście tu prawdę. Otrzymaliście radość. Otrzymaliście miłość. Otrzymaliście odpowiedzi na największe zagadki życia. Pozostaje tylko jedno pytanie:
Pytanie, kto słucha, a nie do kogo przemawiam?
"Rozmowy z Bogiem"
Neale Donald Walsch

Views: 9

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service