Colorful autunm treetops. by Matej Kastelic on 500px.com

Klucze do odczuwania Miłości serca własnego:

  1. Współczucie.
  2. Miłosierdzie.
  3. Wdzięczność.

Wielu poznanych przeze mnie ludzi zastanawiało się w jaki sposób otworzyć serce, jak dotrzeć do odczuwania Miłości.

Zakochanie może inicjować otwarcie serca na Miłość, jest atrakcyjnym i pożądanym elementem inicjacji układu, ale czy jest Miłością?

Miłość jest Energią, która JEST, zakochanie jest ulotnym stanem świadomości.

Identyfikacja zakochania z Miłością niesie wiele nieporozumień i emocjonalnych zawirowań. Ten ulotny stan może jednak inicjować integrację z Energią Miłości, stąd jest niezwykle cennym "narzędziem" poznawczym.

Współczucie, to prawdziwa perła otwierająca serce na przepływ Energii Miłości pod warunkiem, iż "trenujemy" ten szczególny stan dostatecznie długo. Współczujące słowa niekoniecznie wyrażają stan świadomości istoty, która je werbalnie demonstruje. Otwartość na sytuacje, w ramach których poprzez nasze działanie wspieramy inne formy życia, poszerza kanał przepływu Energii Miłości, którą po różnie długim czasie takiej praktyki zaczynamy odczuwać.

Podobnie jak współczucie, tak i miłosierdzie jest jednym z kluczy do własnego serca. Ten kanał otwierają działania na rzecz istot, które w szczególny sposób potrzebują wsparcia. Nawet oglądanie scen z filmów na FB obrazujących miłosierne czyny, otwiera naszą wrodzoną wrażliwość na ludzkie cierpienie. Miłosierdzie otwiera serce na subtelny kanał dostępu do Miłości w naszym własnym sercu.

Wdzięczność jest kolejnym kanałem dostępu do odczuwania Miłości. Nie wymaga szczególnego zaangażowania i niezwykłych czynów, a jedynie spostrzeżenia, że to, co otrzymujemy od "świata" i innych, jest darem Wielkiego Ducha. Praktyka wyrażania wdzięczności poszerza kanał dostępu do szczególnego poziomu Miłości, do odczuwania jej delikatnej, wdzięcznej Natury. O wiele istotniejsze z perspektywy otwierania serca na odczuwanie Miłości jest wyrażanie wdzięczności, aniżeli jej przyjmowanie.

Z mojego oglądu rzeczywistości nie mamy świadomości o prawdziwym przeznaczeniu tych kluczy, o tym, że ich wykorzystywanie w codziennym doświadczeniu uzdrawia nas samych, bądź poszerza kanał dla przepływu Energii Miłości oferując niezwykłe doświadczenie siebie.

W jaki sposób Ty otwierasz swoje serce na przepływ najpotężniejszej Energii istnienia?

Czy jesteś dostatecznie czujny, by dostrzegać w każdej sytuacji sposobność do otwierania swego serca poprzez te klucze?

Możesz mieć wielkie wyobrażenia o sobie i niebywałe możliwości ich realizowania, możesz codziennie praktykować medytację, doświadczać zmienionych stanów świadomości, ale brak dostępu do własnego serca nie posunie Twego rozwoju ani o krok.

"Kochaj i rób, co chcesz". Słowa jednego z wielkich oświeconych kościoła mają szczególną wymowę w kontekście jego własnego życia. Zanim doświadczył pełnego otwarcia serca na przepływ Miłości (przebudzenia), wiele pisał. Po "przebudzeniu" nie wypowiedział ani słowa, nie napisał ani jednego zdania. Pieśnią wyrażającą jego serce stało się milczenie.

Świadomy rozwój, to wiedza i jej praktyczne zastosowanie w ramach wieloaspektowego działania na rzecz ukształtowania silnej, zdrowej osobowości emanującej najwyższymi wibracjami Światła dostępnego dla danego człowieka w ramach urzeczywistnienia siebie.

Współczucie, Miłosierdzie i Wdzięczność, to jedne z wielu kanałów dostępu do Miłości zdeponowanej w każdym ludzkim sercu. Praktykowanie ich w codziennym życiu umożliwia odczuwanie Miłości.

Czym jest manipulacja na ludzkich uczuciach i co mówi o manipulującym?

Dlaczego pozwalamy innym manipulować naszym życiem, naszymi uczuciami?

Dlaczego dostrzegając sieć manipulacji wobec nas samych istnieje konieczność natychmiastowego demaskowania prawdziwych intencji manipulującego?

Jakie realne konsekwencje ponosi istota wyzyskująca potencjał innych ludzi dla własnej realizacji bez uczciwej wymiany energii?

Najbardziej okrutną formą wyzysku człowieka przez człowieka, jest manipulowanie poprzez słowo kocham. Ludzie mający potrzebę odczuwania Miłości, nie umiejący dotrzeć do Miłości w ich własnym sercu, często ulegają czarowi manipulacji przez słowo miłość i oferują to, co sami posiadają najcenniejszego. Nie dostrzegają poza tym cudownym słowem całej perfidii wyzysku. Czy istota naprawdę kochająca okrada żebraka? Czy istota deklarująca miłość, posiadająca wiedzę dotyczącą statusu finansowego człowieka wyzyskiwanego, oferuje mu za wytopione "złoto" garstkę niewiele wartych gadżetów?

To nie otwartość serca, a żądza wyzysku wielkiego ego stoi za takimi działaniami. Warto popatrzeć na siebie i dostrzec krzywdę, którą zadaje się innym, jak również sobie pod postacią rozwoju chciwości, zachłanności i tym podobnych cech. To ich posiadanie uniemożliwia odczuwanie szczęścia. Warto o tym pomyśleć.

Uczciwość, to warunek harmonijnych relacji. Czy stać Ciebie na uczciwe postępowanie wobec tych, z których potencjału korzystasz? W jaki sposób wymieniasz energię na płaszczyźnie relacji? Czy bez uczciwości, jednego z gwarantów poczucia bezpieczeństwa, można wybudować istotny dla rozwoju związek ?
Z mojego punktu widzenia, budowla oparta na wyzysku człowieka przez człowieka musi się rozpaść.

W jaki sposób okazujesz szacunek tym, którzy wspierają Twoje projekty? Słowo, to naprawdę zbyt mało, a i to jest skrzętnie przez zachłannego człowieka reglamentowane.

Zachłanność na posługiwanie się potencjałem innego człowieka realizowana jest w wyjątkowo okrutny dla ludzkich uczuć sposób. Z jednej strony wykorzystuje się dla własnych celów otwartość serca innego człowieka na dzielenie się tym, co najwspanialsze, z drugiej zaś umniejsza na wszelkie możliwe sposoby wartości, których jest nośnikiem. Czyż nie jest to okrucieństwo szczególnego rodzaju?

Żal patrzeć, co ludzie czynią sobie nawzajem w imię żądzy własnego ego, wyobrażenia o sobie, które wcześniej czy później stanie się nicością.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Views: 14

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

Latest Activity

Richard Levison posted a photo
23 hours ago
Teresa Zalewska posted videos
yesterday
Teresa Zalewska commented on Teresa Zalewska's blog post Chapter 20: Oneness
yesterday
Teresa Zalewska posted photos
yesterday

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service