Kreacja z poziomu żądzy i kreacja serca spotykają się jedynie w miejscu, gdzie dostrzegasz absurdalność budowania kolejnych labiryntów i otwierasz się na poznawanie w ramach kreatywności swego serca. W ten sposób inicjujesz drogę budowania na bazie Miłości, drogę stabilnego, konsekwentnego wzrostu Twojej wibracji. Podążanie tą drogą prowadzi do opuszczenia "świata labiryntów" - świata budowanego na bazie żądzy zmysłów.

Kreacja z poziomu żądzy eskalowanej poprzez zmysły, utrwala przekonanie o własnej tożsamości w kontekście osobowości. By uzyskać na tym poziomie swoje cele, istota posługuje się manipulacją, co prowadzi do stałego spadku poziomu wibracji.

Gonitwa człowieka opętanego przez żądzę nie ma końca. Coraz bardziej oddala się również od swego serca, bowiem realizacja celów, niewiele ma wspólnego z uczuciami wyższymi. Oddalając się od serca, uniemożliwia sobie drogę do integracji z wyższymi częstotliwościami Światła. Wybierając żądzę, sam niszczy siebie.

Gdy umysł nieczystym się staje,
Uczynki zanieczyszczone daje.
Tym towarzyszy cierpienie.
Na cóż ci takie istnienie?

***

Gdy umysł wypełniają,
Pragnienia zmysłowe, 
Podążanie do oświecenia
Jest żmudne i jałowe.

***

Na świecie istnieją:
Korzyść i strata,pochwała i obelga
Nauczał Budda miły,
Ale wszystkie te sprawy przemijają tak szybko, 
Jak szybko się pojawiły.

***

Rozgłos i sława, 
To egoistyczne przyjemności.
Kiedy ich żądło w umyśle i sercu twym zagości. 
Jesteś o krok od życia... bez radości.

"Pieśni Nieba" - Teresa Maria Zalewska

Żądza sprzyja rozwojowi chciwości, zawiści, zazdrości, zachłanności, gniewu itd. To wszystko są przeszkody na drodze podnoszenia wibracji i możliwości harmonijnego tworzenia i doświadczania.

Jeśli nie ufasz wiedzy, idź drogą pozbawioną Miłości. Obserwuj siebie. Uczciwie analizuj skutki żonglowania energią w świecie iluzji. Spójrz na ból i cierpienie, które tworzysz, które świat bez Miłości i współczucia, eskaluje. Płacz, krzyki rozpaczy głodnych, odrzuconych, cierpiących i zniszczonych przez zawiść, zachłanność i żądzę, stanowią obraz rzeczywistości, którą dobrze znamy. Obciążają w finale tych, którzy je tworzą.

W mojej życiowej podróży poznałam nie małą grupę ludzi, którzy pragnęli żyć w świecie większej empatii, współczucia, tolerancji i konstruktywnych doświadczeń. Jedni angażowali się w liczne działania mające na celu zmiany polityczne i społeczne, inni uciekali od wszelkiego działania, wycofując swoją energię psychiczną z jakichkolwiek przedsięwzięć życiowych.

Moi wspaniali przyjaciele społecznicy, zaangażowani całym sercem w swe przedsięwzięcia, coraz częściej utyskiwali na ludzi i "nieugiętą", oporną na wchłanianie nowych koncepcji, rzeczywistość. Niektórzy po pewnym czasie, zostawiali swoje młodzieńcze ideały, gorące serce i wtapiali się w świat manipulacji i przedmiotowego traktowania innych, byle tylko wcielić swoje cenne idee w obowiązujący nurt życia.

W miarę upływu lat, upodabniali się do tych, których wcześniej oskarżali o brak współczucia i nietolerancję. Nie zauważali zmian, a w swych wyobrażeniach, byli jak dawniej, czuli, troskliwi i sercem działający.

Interesujące były spotkania po latach, zwłaszcza ludzi, którzy reprezentowali skrajne postawy wobec działania i życia. "Bierni" zarzucali "aktywnym" hipokryzję i przedmiotowe traktowanie innych, aktywni, odgryzali się zarzucając starym znajomym lenistwo umysłowe, bojaźń czy problemy psychiczne.

Czym jest działanie pozbawione "serca"? - pytali bierni.
Dokąd prowadzi skostnienie w samotności?- odgryzali się "aktywni".

Słuchałam niekończących się argumentów i kontrargumentów moich miłych znajomych i zastanawiałam, czy kiedykolwiek błądząc w labiryntach stworzonych przez ich własne umysły, znajdą platformę do poprowadzenia miłej, spokojnej rozmowy.

Ilu ludzi, ich twórczych umysłów, tyle "światów", z których żaden nie jest podobny do jakiegokolwiek innego. Czy istnieje na poziomie postrzegania zmysłowego możliwość stworzenia platformy porozumienia bez włączenia kolejnego wymiaru ludzkiej istoty, emocji? Które emocje sprzyjają rozwojowi, współpracy i współdziałaniu? Jakie narzędzia służą do kształtowania i stabilizowania emocji w zakresie wyższej uczuciowości oraz umożliwiają właściwe traktowanie życiowych wyzwań i porażek?

Każdy z nas rozwija się zgodnie z posiadanymi talentami, ukształtowanymi cechami osobowości, preferencjami czy potrzebami. To nasz osobisty filtr - soczewka postrzegania. Zmienną w zakresie soczewki postrzegania są cechy osobowości i preferencje. Niektóre z nich możemy świadomie kształtować, a tym samym zmieniać obraz rzeczywistości. Taka zmiana, to naturalna konsekwencja transformowania naszych przekonań. Wypływa z wewnętrznej potrzeby do zmiany, a nie manipulacji sobą czy podatności na manipulowanie przez innych.

Istotna dla procesu rozwoju zmiana, zawsze wiąże się z naszą osobistą transformacją.

Kształtując nowe cechy, bądź poszerzając zakres posiadanych, nasz świat niepostrzeżenie przeobraża się. Obserwując siebie, dostrzegamy zmianę stosunku do siebie i otoczenia, zmieniają się nasze upodobania i preferencje. Tylko taka zmiana stanowi solidną bazę do budowania kolejnych doświadczeń, a dzięki uzyskanej wiedzy, dalszego transformowania siebie. 
Rozwój, to proces współzależny. Projektujemy - Kreujemy - Doświadczamy - Uzyskujemy Wiedzę - Transformujemy Swoje Przekonania - Zmieniamy się. Kolejne wybory płyną z nowego poziomu zrozumienia siebie i otoczenia. Cykl się powtarza.

Wybór kierunku rozwoju uzyskujemy dzięki intuicyjnemu wglądowi. Jeśli uwolniliśmy blokady emocjonalne, jeśli odczuwamy Miłość, nasza dalsza podróż przebiega harmonijnie, często dynamicznie i przyjemnie.

Istotne jest to, ażeby baza do wykonania kolejnego kroku na drodze rozwoju była stabilna, ugruntowana doświadczeniami. Taką bazę gwarantują wewnętrzne cechy, stąd świadome ich kształtowanie jest i wyzwaniem, i potrzebą.

Czy można uzyskać stabilną bazę do tworzenia swego świata przy pomocy manipulacji czy środków zmieniających stan świadomości? Nie sądzę.

Ludzie eksperymentują na wielość sposobów, by przeniknąć ograniczenia świata zmysłów. Niektórzy, być może zaspokoją swoją ciekawość i przenikną tajemnicę wymiarów czy poziomów bytu, jednak ich niedojrzała osobowość, sprowadzi ich do miejsca, z którego wystartowali. Będą mieli dużo szczęścia, jeśli przy okazji ryzykownych eksperymentów, nie skrzywdzą siebie, lub innych.

Czy wiara w cudowne moce, bądź dostęp do nich, dzięki umiejętnościom innych, rozwinie naszą własną osobowość?
Jeśli ktoś w to wierzy, oszukuje siebie samego.

Akceptacja siebie, swego miejsca rozwoju, do którego dotarliśmy, to warunek poszerzania wiedzy o sobie poprzez odkrywanie w doświadczeniu własnego potencjału twórczego. Intuicyjny wgląd i odczucie Miłości, umożliwiają najlepsze wybory i najskuteczniejsze sposoby ich realizacji i uzyskanie koniecznej dla naszego wzrastania wiedzy.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Fot. Sara StepieńViews: 10

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service