Z „Zielonej Księgi”, przygotowanej w ubiegłym roku przez Radę Europy, wynika, że co trzeci Europejczyk ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Najczęstszą chorobą psychiczną jest depresja – ona też jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Rocznie choruje na nią od 6 do 12 proc. dorosłych i ten odsetek ciągle rośnie.

„Choroba ze smutku”
Źródło: www.wp.pl

Przez wiele lat psychologia uważała, że przy odpowiednim nakładzie pracy i przekształceniu środowiska człowieka, można poprawić każdy stan emocjonalny i każdą cechę osobowości. Badania dotyczące bliźniąt jednojajowych rozdzielonych tuż po urodzeniu wskazują, iż psychika dzieci jest bardziej podobna do psychiki ich rodziców biologicznych, niż zastępczych.
Badania te potwierdzają dziedziczność cech osobowości.
Jednakże, choć genetycy uważają niektóre cechy wysoce dziedziczne (orientacja seksualna i ciężar ciała) za niezmienne, twierdzą, że inne (pesymizm, bojaźliwość) są podatne na transformację.
Czy zatem skłonności do „choroby ze smutku” są dziedziczne, a jeśli tak, to czy posiadamy wiedzę na temat możliwości jej wczesnego zapobiegania?
Myślę, że pewien pogląd na ten temat daje nam rozwijająca się na naszych oczach nowa gałąź psychologii nazwana przez jej twórców (mi.in. prof. Martina Seligmana i prof. Mihaly Csikszentmihalyi) psychologią pozytywną. Niemałe znaczenie dla jej rozwoju wniosła prof. Uniwersytetu Michigan, Pani Barbara Fredrickson, która za swoją pracę dotyczącą funkcji emocji pozytywnych otrzymała w 2000 r. prestiżową nagrodę Templetona. Prof. Fredrikson podkreśla w niej pozytywny ewolucyjny cel jaki odgrywają emocje pozytywne poprzez stałe powiększanie naszych zasobów intelektualnych, fizycznych i społecznych. Myślę, że większość świadomie kreujących ludzi na świecie usiłuje kontrolować swój nastrój (wysokie pozytywne emocje). Starają się to osiągnąć między innymi poprzez zaspakajanie potrzeb, również w zakresie przyjemnych choć krótkotrwałych doznań, bądź rzucając się w wir satysfakcjonujących zajęć (czasami jest to praca zawodowa). Profesor Csikszentmihalyi podkreśla, iż ostatnia opcja (nazwana przez niego „optymalnym doświadczeniem”), może faktycznie gwarantować możliwość długotrwałego utrzymania wysokiej jakości emocji pozytywnych i dzięki temu oddziaływać nie tylko na rozwój osobisty i samopoczucie jednostki, ale i w związku z tym - prospołecznie i pro-zdrowotnie.
Jednakże, jak stwierdza prof. Csikszentmihalyi, „uskrzydlenie”, stan zadowolenia, w którym nie jesteśmy w stanie czymkolwiek się martwić, który niesie błogość i koloryt życiowego doświadczenia, to przysłowiowy „lukier na cieście”. Nie sposób doświadczyć go przy pesymistycznym stylu myślenia, czy mało sprzyjających okolicznościach życiowych, a te właśnie elementy poza predyspozycjami genetycznymi warunkują w znaczącym stopniu wystąpienie depresji.
Czy zatem osobnicy zdeterminowani dziedzicznie są skazani na tę przykrą chorobę?

Myślę, że tak medycyna jak i psychologia wiele uczyniły, by człowiek „chory ze smutku” poradził sobie z  tym problemem. Farmakologia i psychoterapia poczyniły niemały krok do przodu, jeśli chodzi o leczenie. Jednakże podobnie jak w każdej dziedzinie życia tak i w tej kwestii najmniej kosztuje profilaktyka, a tu oferta psychologii pozytywnej jest obiecująca. Przede wszystkim zwraca ona uwagę na konieczność podjęcia świadomej pracy nad utrzymaniem wysokiej jakości emocji. To wymaga określonej metodyki pracy nad sobą, czasu i konsekwencji, bo zmiana stylu myślenia (wbrew pobożnym życzeniom) niestety nie pojawia się samoistnie, jak zgodnie twierdzą autorzy kierunku. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym transformowaniu siebie są okoliczności życiowe.
Ponieważ gro czasu dorośli ludzie spędzają w pracy, niezmiernie istotnym elementem przemiany jest możliwość wykonywania pracy w harmonii z tzw. zaletami sygnaturowymi, czyli predyspozycjami. Sukces i poczucie zadowolenia mobilizuje do intensyfikacji „uskrzydlającego” wysiłku, produktem ubocznym którego jest wymierny efekt ekonomiczny i zdrowotny (nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanego).

W najbogatszych krajach świata, jak pisze w swej znakomitej książce „ Prawdziwe szczęście” prof. Martin Seligmann, pieniądz traci swoją siłę z uwagi na fakt, iż na stabilnym finansowo gruncie, wyższe zarobki nie przyczyniają się do subiektywnego dobrostanu. Dodaje: „największe nowojorskie firmy prawnicze wydają więcej na zatrzymanie niż na nabór nowych pracowników, ponieważ nowi aplikanci porzucają hurmem kancelarie dla pracy dającej im większe zadowolenie. Miliony Amerykanów zadaje sobie pytanie, co może uczynić by praca była bardziej satysfakcjonująca”.
Myślę, że Polsce taka opcja póki co nie zagraża, ale każdy pracodawca usiłujący optymalizować własne zyski, powinien wziąć pod uwagę wiedzę coraz bardziej wpływająca na obraz zachodniej rzeczywistości.
Prowadzone przez Centrum OBK „Vega” warsztaty” uzmysłowiły mi, że dzięki określonej metodyce pracy, można nie tylko wydostać się z "seligmanowskiego" poziomu minus 3 do poziomu 0, ale również stworzyć nowej jakości doświadczenie satysfakcjonującego życia.
Co wybierzemy ?
Czas pokaże.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

https://www.obkvega.com/pl/uzdrawianie-przez-kreatywnosc/401-antido...

Views: 7

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service