Teresa Zalewska's Blog (506)

Lustro

Yesterday by Vitan M. Hribar on 500px.comJakże często zewnętrzny świat, będący lustrem, dzięki któremu możemy poznawać głębiny własnego potencjału w działaniu, staje się jedyną realną rzeczywistością?

Kiedy lustro-świat jest sojusznikiem na drodze samopoznania?

Poznawanie własnego potencjału, to zabawa, która przypomina wiosnę... Nie zna schematów, bo nowe inspiracje płyną szerokim kanałem do otwartego serca poprzez odczucia,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 15, 2018 at 3:27am — No Comments

Od definicji do doświadczenia

Odwróćcie się w świecie. Deklaracja słowna, zeszywanie długiej drogi urzeczywistnienie miłości. Wydajność urządzenia, do którego się znajdujemy.…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 12, 2018 at 5:30pm — No Comments

Podróż do Światła

September Morning by India Harris on 500px.comPodróż do Światła, to droga konsekwentnego, zdyscyplinowanego podnoszenia częstotliwości wibracji. Metod jest wiele, ale mapę i narzędzia każdy ma we własnym sercu. Dlatego tak ważna dla adepta rozwoju duchowego na obecnym poziomie rozwoju świadomości jest czakra IV.

Wiele ludzkich serc jest zamkniętych na odczuwanie czegokolwiek ze względu na obecność w ich ciele emocjonalnym niskich wibracji…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 12, 2018 at 7:25am — No Comments

O emocjach

Emocje wyzwalają w nas pasję i pobudzają do działania po to, by żyć w pełni. Kiedy emocje są połączone bezpośrednio z lękiem i troską o przetrwanie, ich wyrażenie może stać się wybuchową reakcją skoncentrowaną na współczulnym układzie nerwowym i pniu mózgu. Ten rodzaj wyrażania emocji, choć naturalny dla dwulatka, przez długi czas budzi strach u dorosłych, ponieważ często prowadzi do przemocy. Przez obawę przed wystąpieniem przemocy, dzieci często…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 11, 2018 at 9:58pm — No Comments

Komu i do czego potrzebna jest manipulacja?

Fresh As A Daisy by Kimber Leigh on 500px.comKomu i do czego potrzebna jest manipulacja?

Czy istota kochające siebie, ufająca własnemu potencjałowi twórczemu, korzysta z manipulacji w ramach komunikacji interpersonalnej?

Otwórz serce na Miłość. 

Czuj, myśl, twórz, doświadczaj. Zbieraj wiedzę dzięki doświadczeniu o sobie, o niezgłębionych tajemnicach własnego serca i otaczającej Rzeczywistości. Wykorzystaj dni swego…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 10, 2018 at 4:11am — No Comments

The Divine And Demoniac Natures

The Blessed Lord said: Fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity and simplicity; nonviolence, truthfulness, freedom from anger; renunciation, tranquility, aversion to faultfinding, compassion and freedom from covetousness; gentleness, modesty and steady determination; vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 7, 2018 at 9:56pm — No Comments

Out of many thousands among men...

Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows Me in truth.

Spośród wielu tysięcy ludzi, jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna mnie naprawdę.

Perły literatury światowej - Bhagavad-Gita

Added by Teresa Zalewska on September 7, 2018 at 9:51pm — No Comments

Besides this inferior nature, O mighty-armed Arjuna, there is a superior energy of Mine...

Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego--all together these eight comprise My separated material energies.Besides this inferior nature, O mighty-armed Arjuna, there is a superior energy of Mine, which are all living entities who are struggling with material nature and are sustaining the universe. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego - wszystkie…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 7, 2018 at 9:48pm — No Comments

O conqueror of wealth [Arjuna], there is no Truth superior to Me

O conqueror of wealth [Arjuna], there is no Truth superior to Me. Everything rests upon Me, as pearls are strung on a thread.O son of Kunti [Arjuna], I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable om in the Vedic mantras; I am the sound in ether and ability in man.I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and…
Continue

Added by Teresa Zalewska on September 7, 2018 at 9:45pm — No Comments

The Blessed Lord said: One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic: not he who lights no fire and per…

The Blessed Lord said: One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic: not he who lights no fire and performs no work.What is called renunciation is the same as yoga, or linking oneself with the Supreme, for no one can become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. …Continue

Added by Teresa Zalewska on September 7, 2018 at 9:40pm — No Comments

Those who know Me as the Supreme Lord, as the governing principle of the material manifestation, who know Me as the one underlying all the demigods and as the one sustaining all sacrifices, can, with…

Those who know Me as the Supreme Lord, as the governing principle of the material manifestation, who know Me as the one underlying all the demigods and as the one sustaining all sacrifices, can, with steadfast mind, understand and know Me even at the time of death.Ci, którzy - w pełnej świadomości o Mnie - znają Mnie, Najwyższego Pana, jako ZASADĘ rządzącą półbogami i wszelkimi typami ofiar - takie osoby mogą zrozumieć i poznać Mnie, Najwyższą Osobę Boga, nawet w…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 7:14pm — No Comments

The Blessed Lord said

The Blessed Lord said: Son of Prtha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world; one who does good, My friend, is never overcome by evil.The unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people, or into a family of rich aristocracy.Or he…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 7:07pm — No Comments

INVESTMENT

"How shall I rid myself of fear?" 

"How can you rid yourself of what you cling to?" 

"You mean I actually cling to my fears? I cannot agree to that." 

"Consider what your fear protects you from and you will agree. And you will see your folly." One Minute Wisdom

Tony de Mello

Osaczenie 

- W jaki sposób mogę uwolnić się od…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 1:18am — No Comments

REMOTE CONTROLTo a shy disciple who wanted to become self-confident the Master said: 

"You look for certainty in the eyes of others and you think that is self-confidence." 

"Shall I give no weight to the opinion of others then?"

"On the contrary. Weigh everything they say, but do not be controlled by it." 

"How does one break the…
Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 1:16am — No Comments

FANTASY

"What is the greatest enemy of enlightenment?" 

"Fear." 

"And where does fear come from?" 

"Delusion." 

"And what is delusion?" 

"To think that the flowers around you are poisonous snakes." 

"How shall I attain to enlightenment?" 

"Open your eyes and…
Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 1:08am — No Comments

IDEOLOGY

A group of political activists were attempting to show the Master how their ideology would change the world. 

The Master listened carefully. 

The following day he said: 

"An ideology is as good or bad as the people who make use of it. If a million wolves were to organise for justice would they cease to be a million wolves?" One Minute Wisdom

Tony de…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 1:06am — No Comments

EXPANSION

The Master sat in rapt attention as the renowned economist explained his blueprint for development. 

"Should growth be the only consideration in an economic theory?" he asked. 

"Yes. All grown is good in itself." 

"Isn't that the thinking of the cancer cell?" said the Master. One Minute Wisdom

Tony de…
Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 1:02am — No Comments

REPRESSION

The Master had been on his deathbed in a coma for weeks. One day he suddenly 

opened his eyes to find his favourite disciple there. 

"You never leave my bedside, do you?" he said softly. 

"No. Master. I cannot." 

"Why?" 

"Because you are the light of my life." 

The Master sighed. 

"Have I so dazzled you, my son, that you still refuse to see…

Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 1:01am — No Comments

BLINKERS

"If you make me your authority," said the Master to a starry-eyed disciple, 

"you harm yourself because you refuse to see things for yourself." 

And, after a pause, he added gently: 

"You harm me too because you refuse to see me as I am." One Minute Wisdom

Tony de MelloZasłonaJeśli uważasz,…
Continue

Added by Teresa Zalewska on September 6, 2018 at 12:59am — No Comments

Fundamental Principles of Material Nature

The Personality of Godhead, Kapila, continued: My dear mother, now I shall describe unto you the different categories of the Absolute Truth, knowing which any person can be released from the influence of the modes of material nature.Knowledge is the ultimate perfection of self-realization. I shall explain that knowledge unto you by which the knots of attachment to the material…
Continue

Added by Teresa Zalewska on September 5, 2018 at 12:50am — No Comments

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

Latest Activity

Teresa Zalewska posted photos
2 hours ago
Steve Hutchinson posted a discussion
2 hours ago
Teresa Zalewska posted a status
"Życzę Ci Przyjacielu szybkiego powrotu do pełnej harmonii w odczuciu. Pozdrawiam ~"
4 hours ago
Teresa Zalewska posted a status
"Wraz z ewolucją świadomości, zmieniasz ogląd i doświadczenie tego, czym Miłość JEST."
4 hours ago

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2018   Created by Michael Goebel.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service