Teresa Zalewska's Blog (574)

Czy miłość może umrzeć?

Light on the Derwent by Aubrey Stoll on 500px.comMiłość. Wielu współcześnie żyjących identyfikuje ją z uczuciami, często ze zranionym sercem. Ze względu ma psycho-emocjonalne podłoże wielu chorób, warto przyjrzeć się wzorcom kulturowym dotyczącym tej szczególnej energii.

Zranione serce inicjuje wiele problemów natury osobistej, zdrowotnej oraz interpersonalnej. Ludzie sensytywni w szczególny sposób reagują na różnorodne formy odrzucenia,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 17, 2018 at 12:32am — No Comments

Wielość prawd

Spring MeadowJaki związek istnieje pomiędzy "silnym", pozytywnym nastawieniem psychicznym, a emocjonalnym wymiarem ludzkiej istoty?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy manipulacją, a "sukcesem: związanym z "silnym" nastawieniem psychicznym?

W jakich okolicznościach koncentracja jest narzędziem sukcesu na drodze rozwoju?

Nóż może służyć do krojenia chleba i zabicia człowieka. To jedynie narzędzie.…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 15, 2018 at 4:54pm — No Comments

Poza iluzją

Harmonia, to termin zarezerwowany dla integracji serca i umysłu. Patrz w swoje serce, poczuj jego bicie. Tam wszyscy jesteśmy Jednością. Dla Serca nie istnieją granice, a śmierć jest pozbawiona żądła bólu. Im dłużej pozostajesz w przestrzeni serca, tym mniej realny jest świat zmysłowego postrzegania. Ci, których kochamy, zawsze są w naszych sercach. Żyją tuż obok nas, bez względu na odległość fizyczną.

Istnieje wiele poziomów rozwoju, jednak…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 14, 2018 at 9:29pm — No Comments

Konsekwentna zmiana

First Winter Afternoon by Jørn Allan Pedersen on 500px.comRozwój to stała, konsekwentna transformacja najgłębszych wewnętrznych przekonań. Jeśli bazą dla przemiany jest kreacja z poziomu mądrości serca, ewolucja przebiega harmonijnie. Nie oznacza to przejażdżki złotą karocą po dywanie z róż, ale raczej szybkie inteligentne wnioskowanie i dokonanie kolejnego wyboru z zastosowaniem wyniesionej z poprzedniego doświadczenia, wiedzy. Emocje zwane negatywnymi,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 13, 2018 at 10:44pm — No Comments

Wasze cierpienie...

Wasze cierpienie jest rozbiciem skorupy otaczającej wasze rozumienie.

Albowiem jak pestka owocu musi pęknąć, aby jej rdzeń ukazał się w słońcu, tak też musicie poznać cierpienie.

A jeśli zdołacie utrzymać wasze serca w podziwie dla codziennych cudów życia, wasze cierpienie wyda wam się nie mniej cudowne niż wasza radość.

Wtenczas przyjmiecie pory roku waszego serca, tak jak przyjmujecie pory roku, co mijają nad waszymi…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 10, 2018 at 9:12pm — 1 Comment

O dawaniu

Mało dajecie rozdając wasze mienie.

Jedynie dając z samych siebie obdarzacie naprawdę.

Bo czymże są wasze posiadłości jak nie rzeczami, których pilnie strzeżecie w obawie, że możecie ich potrzebować jutro?

A jutro, cóż przyniesie jutro chytremu psu, który zakopał kości na bezdrożach piasku, podążając za pielgrzymami do miasta świętego?

A czymże jest obawa przed nędzą jak nie samą nędzą?…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 10, 2018 at 6:23pm — 1 Comment

"Prorok" - fragment

Wasza radość jest waszym odsłoniętym smutkiem.

I to samo źródło, z którego rodzi się wasz śmiech, nieraz już wypełniały wasze łzy.

A czyż może być inaczej?

Im głębiej smutek drąży waszą istotę, tym więcej możecie pomieścić radości.

Czyż kielich zawierający wino nie jest tym samym kielichem, który garncarz wypalił w piecu?

A czy lutnia, która ukoi waszego ducha, nie jest tym samym drewnem wydrążonym nożami?

Kiedy jesteście weseli,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 10, 2018 at 6:19pm — 1 Comment

Mer-Ka-BaMer-Ka-Ba jest wirującym polem światła i jednocześnie wehikułem, który może przenieść nas do wyższych wymiarów. Nie wystarczy jednak opanować technicznych szczegółów Mer-Ka-Ba i przyjąć do wiadomości, że wszystko jest jednym. Ważniejsza od tego, nawet od Mer-Ka-Ba samej w sobie jest Boska, bezwarunkowa miłość. Bez niej Mer-Ka-Ba jest tylko maszyną, której niepowołane użycie może wywołać katastrofalne…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 10, 2018 at 7:35am — No Comments

O marzeniach i kreatywnościZ mądrości starożytnych wynika, iż każde ludzkie pragnienie musi się spełnić.

Im większa koncentracja energii myśli, im bardziej intensywne zabarwienie emocjonalne, tym większe prawdopodobieństwo realizacji. Często jednak można zaobserwować u ludzi tendencję do marzycielstwa bez uczynienia na materialnym poziomie życia jakiegokolwiek kroku, by urzeczywistnić pragnienie. Oni też doświadczają głębokich…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 10, 2018 at 7:31am — No Comments

How do HEB travel?

N.D.W. Do these beings on other planets remember Who They Are? The Supreme Personality of God As you might expect, all beings elsewhere are in various stages of evolution. But in what you have here termed highly evolved cultures, yes, the beings have remembered. N.D.W. How do they live? Work? Travel? Communicate? The Supreme Personality of God Travel as you know it in your culture does not exist in highly evolved societies. Technology has advanced far beyond the necessity of using…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 8, 2018 at 2:58am — No Comments

HEB's work

The Supreme Personality of God As for what you call, in your society, “work”—such a concept does not exist in most HEB (highly evolved beings) cultures. Tasks are performed, and activities are undertaken, based purely on what a being loves to do, and sees as the highest expression of Self. N.D.W. That’s super if one can do it, but how does the menial labor get done? The Supreme Personality of God The concept of “menial labor” does not exist. What you would label as “menial” in your…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 8, 2018 at 2:53am — No Comments

HEB's value system

N.D.W.

Then HEBs Highly evolved beings) do have a “value system”!

The Supreme Personality of God

Oh, yes. Of course. But one very unlike most humans. HEBs value that which produces benefit to All.

N.D.W.

So do we!

The Supreme Personality of God

Yes, but you define “benefit” so differently. You see greater benefit in throwing a little white sphere at a man with a bat, or taking one’s clothes off on a big silver…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 8, 2018 at 2:46am — No Comments

HEB - continued

N.D.W.

How else are these cultures different from our own?

The Supreme Personality of God

In many other ways. They do not compete. They realize that when one loses, everyone loses. They therefore do not create sports and games which teach children (and perpetuate in adults) the extraordinary thought that someone “winning” while another is “losing” is entertainment.

Also, as I said, they share everything. When another is in need,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 8, 2018 at 2:42am — No Comments

WRI

WRI - Wysoko Rozwinięte Istoty Różnica między waszą kulturą - w powijakach właściwie - a wysoce rozwiniętymi społecznościami we wszechświecie, polega na zrozumieniu, że nie ma podziału między nimi, a tym, co zwiecie Bogiem. Pojmują też jasno, że nic nie dzieli ich samych od innych. Wiedzą, że ich udziałem jest indywidualne doświadczanie całości.

"Rozmowy Z Bogiem" Neal Donald Walsch

Added by Teresa Zalewska on November 8, 2018 at 2:32am — 1 Comment

The parable of The Little Soul and the Sun.

“You may choose to be any Part of God you wish to be,” I said to the Little Soul. “You are Absolute Divinity, experiencing Itself. What Aspect of Divinity do you now wish to experience as You?” “You mean I have a choice?” asked the Little Soul. And I answered, “Yes. You may choose to experience any Aspect of Divinity in, as, and through you.” “Okay,” said the Little Soul, “then I choose Forgiveness. I want to experience my Self as that Aspect of God called Complete Forgiveness.” Well,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 8, 2018 at 1:47am — No Comments

Przypowieść o Skale.

Była sobie kiedyś Skała, wypełniona niezliczonymi atomami, protonami, neutronami i innymi elementarnymi cząstkami. Cząstki te nieustannie się przemieszczały, tworząc wzorzec. Każda cząstka zmieniała swoje położenie, w jednej chwili była "tu", w drugiej chwili "tam", a do przebycia odległości dzielącej te miejsca, potrzebowała "czasu". Mimo to cząstki poruszały się tak szybko, że sama Skała wydawała się nieruchoma. Po prostu sobie była. Stała chłonąc słońce i deszcz, zupełnie…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 8, 2018 at 1:31am — 1 Comment

Bhagavad-Gita - fragmenty

O synu Bharaty, tak, jak słońce samo oświetla cały ten wszechświat, tak samo żywa istota, jedna wewnątrz ciała, oświetla je całe świadomością.

Niebo, dzięki swojej subtelnej naturze, nie miesza się z niczym, mimo, iż przenika wszystko. Podobnie dusza usytuowana w wizji Brahmana nie wiąże się z ciałem, chociaż przebywa wewnątrz tego ciała.

Kto widzi Duszę Najwyższą w każdej żywej istocie, wszędzie taką samą, dla tego jego własny umysł nie będzie…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 6, 2018 at 12:39am — No Comments

Przesłanie

A oto moje przesłanie, które zostawiam światu:

Moje dzieci, które jesteście w niebie, święć się imię wasze. Królestwo wasze już przyszło i wasza jest wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Ten dzień, chleb wasz powszedni, daję wam i wybaczam wasze winy i wykroczenia, jako i wy wybaczacie waszym winowajcom. 

Nie wódźcie się na pokuszenie, ale zbawcie się od zła przez siebie stworzonego.

Albowiem wasze jest Królestwo, potega i chwała na…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 5, 2018 at 11:12pm — No Comments

Rozmowy z Bogiem- fragmenty

Kiedy patrzysz na niebo, widzisz gwiazdy takimi, jakimi były przed setkami, tysiącami i milionami lat świetlnych. Widzisz to, czego w rzeczywistości nie ma. Widzisz to, co było, przeszłość. Przeszłość, w której brałeś udział.

N.D.W. Tak, ale założmy że przeniósłbym się w to odległe miejsce o tyle lat świetlnych. Załóżmy, że miałbym taką mozliwość, możliwość znalezienia się tam w tej chwili, odległej dla mnie na Ziemi w czasie o setki lat świetlnych. Co bym wtedy…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 5, 2018 at 11:00pm — No Comments

Poza siły materialnej natury...Im częściej medytujesz, tym bardziej świat form wydaje się irracjonalny, odległy, iluzoryczny..

Głęboki spokój, który niesie medytacyjny stan świadomości jest atrakcją samą w sobie. Zgiełk chaosu mentalnego i ciężkich, emocjonalnych zawirowań, wydaje się z tej perspektywy mało pożądanym miejscem dla skupienia uwagi.

Wszelkie cele wielkiego, wybujałego ego, wydają się niewielką igraszką…

Continue

Added by Teresa Zalewska on November 5, 2018 at 1:23am — No Comments

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

Latest Activity

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2018   Created by Michael Goebel.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service