All articles Tagged 'love' (330)

Świat pojęć, a Rzeczywistość

Świat pojęć nie odzwierciedla Rzeczywistości. Jest jej mniej bądź bardziej udolnym opisem w ramach dominującej dla danego człowieka, materialnej siły (guny) natury.

Język matematyki, choć bardziej precyzuje opis jest również uwarunkowany w przedmiocie postrzegania Jedynej Rzeczywistości.

Czy uwarunkowany człowiek może precyzyjnie opisać nieuwarunkowaną Rzeczywistość?

To, jak opisuje, odzwierciedla jego uwarunkowanie.

Spójrz…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 22, 2018 at 12:31am — No Comments

Narzędzia samopoznania

Poznałam wielu ludzi, którzy przekonani o magicznej mocy medytacji, korzystali przede wszystkim z tego narzędzia dla podniesienia poziomu energii własnej. Po latach byli zdecydowanie spokojniejsi, podejmowali bardziej odpowiadające ich potrzebom, decyzje, uzyskiwali lepsze rezultaty dokonując wyborów w różnych aspektach rzeczywistości, jednak nie potrafili wytłumaczyć sobie pewnego fenomenu - nie doświadczyli jedności ze wszystkim, co Jest.…Continue

Added by Teresa Zalewska on October 22, 2018 at 12:12am — No Comments

Wiedza - na podstawie Śrimad Bhagavatam

Według starożytnych tekstów wedyjskich, życie człowieka przebiega w 4 wymiarach: fizycznym, intelektualnym, socjalnym i duchowym. Każdy z tych poziomów rzeczywistości ma swoje prawa, które mają doprowadzić człowieka do stanu harmonii ze wszystkim, co Jest.

Dusza będąc najsubtelniejszą strukturą i nośnikiem świadomości znajduje się w gęstszym środowisku ciała subtelnego (psychiki).

Potrzebami subtelnego ciała są emocje i informacje,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 21, 2018 at 1:18am — 1 Comment

Przekonania

~ Winter harmony ~ by Jasna Matz on 500px.comPrzekonania.

Tworzą bazę dla kreatywności. 

Niszczą, albo prowadzą do rozwoju.

Otwierają na nowe, lub zamykają w świecie podyktowanym przez lęk.

W jaki sposób kształtujemy matrycę dla naszego samowyrażenia?

Predyspozycje do rozwoju określonych przekonań przynosimy wraz z narodzinami. Środowisko naszego życia utrwala je bądź...obdarowani duchem wolnego myślenia,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 20, 2018 at 3:34am — No Comments

Nowe koncepcje

Jeśli człowiek jest realnie przygotowany na rozwój w oparciu o nowe koncepcje, otrzymuje taką możliwość. Pojawia się nowa wiedza i ludzie - podróżnicy po bezmiarze wiedzy Oceanu Ducha.

Jeśli jedynie deklaruje chęć poznania z poziomu umysłu, jak płomień - szybko "strzela w górę", a potem równie szybko gaśnie. 

Potrzeba mu jeszcze wielu doświadczeń, by wrócił do miejsca, z którego rezygnuje. Gotowość w umyśle, często inspirowana…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 19, 2018 at 6:07pm — No Comments

Klucze do wymiarów

Miłość Uniwersalna, to nie tylko utopijna, jak sądzą niektórzy znajomi, koncepcja. W odczuwaniu (najgłębszym wewnętrznym przekonaniu, to proces naturalnego, świadomego wzrastania, zakładający ukierunkowany wybór, wiedzę, pracę nad transformowaniem różnych poziomów naszej istoty i czas.

Rozwój taki, to swoiste katharsis, którego naturalną konsekwencją jest harmonijnie funkcjonująca osobowość. Dla takiej istoty wyrażanie miłości, mądrości, piękna, sprawiedliwości, prawdy w…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 19, 2018 at 1:18am — No Comments

Proces

~~~*~~~ by Juliana Nan on 500px.comRozwój, to proces w ramach którego uzyskujesz coraz obszerniejszą wiedzę o sobie, o swoim potencjale twórczym.

Poszerzanie oglądu rzeczywistości (wzrost poziomu świadomości), poza poznaniem, posiada aspekt doświadczalny.

Nowe koncepcje, wizje, inspiracje służą tworzeniu nowego świata, świata naszych myśli, wyobrażeń i doświadczenia. Stare wzorce w konfrontacji z nową wiedzą ulegają…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 17, 2018 at 4:07am — No Comments

Zrozumieć siebie

White Spring light by frederic gombert on 500px.comRozwój ludzkiej istoty, to konsekwentna praca nad podnoszeniem Energii na wielu poziomach własnego istnienia.

Narzędzi dla realizacji jest wiele, ale o wyborze najstosowniejszych dla danego człowieka decyduje mądrość intuicyjna.

Medytacja niewiele wnosi do realnego rozwoju, jeśli równolegle nie transformujemy Energii na innych poziomach.

U istot wykorzystujących narzędzia do pracy…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 14, 2018 at 6:41pm — No Comments

Najwyższy wybór

Winter Wonderland by Christoph Oberschneider on 500px.comKażda istota jest twórcą. 

Każda tworzy... świadomie lub nieświadomie. 

Każdy wybór określa miejsce na drodze rozwoju świadomości. Każdy wybór niesie konsekwencje dla danej istoty i świata, w którym współtworzy z innymi. 

Tylko najwyższy wybór służy wszystkim. 

Najwyższy wybór płynie z otwartego na Miłość serca.

Bez względu na…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 12, 2018 at 12:15am — No Comments

O tworzeniuSłowa

Słowa, słowa płyną

Przez twą krainę jasności,

Słowa czułe i miłe,

Słowa pełne miłości,

Słowa zamykające bólu

Wielkiego cierpienie,

Słowa na święta, na co dzień,

Na Boże Narodzenie,

Słowa podyktowane Sercem

I słowa z pożądania.

Żyjemy w wielkim świecie

Przez słowa, 

KREOWANIA.

Gdy wyrażają myśli,

Co z Serca…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 11, 2018 at 11:52pm — No Comments

Uwolnione serce

Serce uwolnione od cierpienia, zwątpienia, złości, nienawiści, niechęci, fałszywej dumy, to potężna siła rozwijająca Jaźń. Poznanie jej licznych aspektów jest możliwe jedynie w kreacji, jedynie w doświadczeniu. 

Istnieje wiele dróg samopoznania, tak wiele jak wiele form życia. Każda z dróg jest jedyną i niepowtarzalną możliwością doświadczenia potencjału Ducha, do którego na bazie ewolucyjnego wzrostu…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 11, 2018 at 2:30am — No Comments

MocMiłość...

Każdy Twój wybór, każde działanie określa Ciebie, postrzeganie świata, priorytety, pragnienie doświadczenia. Często jednak deklaracje przez słowo niewiele mają wspólnego z realnym działaniem płynącym z otwartego na Miłość serca.

Dlaczego...?

Miłość z poziomu wyobrażeń, Miłość z poziomu uczuć, Miłość z poziomu najgłębszego wewnętrznego przekonania (transcendencja), to różne…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 8, 2018 at 10:58pm — No Comments

THE EXPLORERThe explorer returned to his people, who were eager to know about the Amazon. But how could he ever put into words the feelings that flooded his heart when he saw exotic flowers and heard the night-sounds of the forests; when he sensed the danger of wild beasts or paddled his canoe over treacherous rapids?

He said, “Go and find out for yourselves.” To guide them he drew a map of the river.

They pounced upon the map. They…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 7, 2018 at 10:49pm — No Comments

TWO LOVING BROTHERSTwo brothers, one a bachelor, the other married, owned a farm whose fertile soil yielded an abundance of grain. Half the grain went to one brother and half to the other.

All went well at first. Then, every now and then, the married man began to wake with a start from his sleep at night and think: “This isn’t fair. My brother isn’t married and he gets half the produce of the farm.…
Continue

Added by Teresa Zalewska on October 7, 2018 at 10:31pm — No Comments

Kiedy wyrażasz potencjał Źródła?

Foggy morning by Dragan Milovanovic photography on 500px.comWszyscy jesteśmy iskierkami z tego samego ogniska. Wszyscy jesteśmy nośnikami Energii Źródła, ale czy wszyscy potrafimy wyrażać jego potencjał, wzniecić ogień?

Kiedy wyrażasz potencjał Źródła?

Potencjał, to jedynie możliwość. Aby doświadczyć własnego potencjału potrzebne jest działanie.

Potencjał Źródła, to czysta Świadomość z której rodzi się: Boska Miłość, Piękno i Mądrość.…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 7, 2018 at 7:35am — No Comments

Możliwość

Mount Sopris Sunrise by Toby Harriman on 500px.comPotencjał twórczy człowieka, którego wizjonerzy są bardziej świadomi, to jedynie możliwość. To, czy skorzystamy z inspiracji płynących w marzeniach, wizjach, przeczuciach, zależy od naszego rozumienia ich treści, możliwości kreatywnych i chęci do działania.

Spotkałam sporą grupę ludzi obdarzonych dużymi możliwościami wizjonerskimi. Postrzegali obrazy, które dla istot żyjących w trzecim wymiarze są…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 5, 2018 at 11:44pm — No Comments

Klucze

Colorful autunm treetops. by Matej Kastelic on 500px.com

Klucze do odczuwania Miłości serca własnego:

  1. Współczucie.
  2. Miłosierdzie.
  3. Wdzięczność.

Wielu poznanych przeze mnie ludzi zastanawiało się w jaki sposób otworzyć serce, jak dotrzeć do odczuwania Miłości.

Zakochanie może inicjować otwarcie serca na Miłość, jest atrakcyjnym i pożądanym elementem inicjacji układu, ale czy jest Miłością?

Miłość jest Energią,…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 3, 2018 at 11:30pm — No Comments

Przyjaźń i ogród

Autumn park by Patrick ;-) on 500px.comCo łączy dwa pojęcia: przyjaźń i ogród?

Ażeby wzrastały i cieszyły serce i oko, należy je pielęgnować!

Jeśli wpuszczasz przyjaciela do swego ogrodu i pozwalasz mu aranżować w nim swoje poczucie piękna i wiedzę, a potem niszczysz jego pracę bez uwzględnienia uczuć i potrzeb tego człowieka - czym jest takie traktowanie? 

Gdzie szacunek dla innej istoty...?

Gdzie dbałość o…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 3, 2018 at 11:23pm — No Comments

Na czym opiera się ludzka wiara?

Here is US by Tri Setyo Widodo on 500px.comNa czym opiera się ludzka wiara?

Dlaczego "ślepa wiara" stanowi zagrożenie dla integralności naszej osobowości?

Jaki istnieje związek pomiędzy naszymi potrzebami, najgłębszymi wewnętrznymi przekonaniami, a tym, czemu lub komu ufamy, bądź w co wierzymy?

Co oznacza dla Ciebie termin - "otwartość na weryfikację własnych przekonań"?

W jaki sposób weryfikujesz swoje…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 3, 2018 at 4:31am — No Comments

Wybór

I can treat you better by Tri Setyo Widodo on 500px.comSystem wartości człowieka można dostrzec w jego wyborach i działaniu, a nie deklaracjach.

Wybór i działanie mają wartość informacyjną.

Wybór płynący z Miłości zawsze bierze pod uwagę potrzeby traktując na równi siebie i innych.

Egocentryk wybiera jedynie siebie. Potrzeby innych są nieistotne lub co najwyżej, zauważalne. Tylko... gdzie tu jest miejsce na współczującą, dzielącą się…

Continue

Added by Teresa Zalewska on October 3, 2018 at 3:59am — No Comments

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

Latest Activity

Teresa Zalewska posted a video

اجمل مناظر طبيعية خلابة فى العالم مع موسيقى هادئة للاسترخاء و التأمل..

اجمل مناظر طبيعية خلابة فى العالم مع موسيقى هادئة للاسترخاء و التأمل..‫موسيقى بتقنية سبلمنال توقف الافكار لتنظف الجسد من الطاقة السلبية اذا عندك اقتراح او شك...
yesterday
Teresa Zalewska posted articles
yesterday
Teresa Zalewska posted photos
Sunday
Steve Hutchinson added a discussion to the group Spiritual Upliftment
Sunday

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2018   Created by Michael Goebel.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service